Hvad er en depression?

Depression er en pinefuld tilstand, hvor man gennem længere tid oplever tristhed, energiløshed og manglende motivation og lyst.

Det er naturligt at have perioder i livet, hvor man føler sig trist og har mindre overskud, end man plejer. Vores humør svinger naturligt i sammenhæng med, hvad vi oplever i vores hverdag, og kan føles tungere, f.eks. hvis vi oplever tab i relationer, utilfredshed på arbejdet eller at andre ting i livet ikke går, som vi kunne ønske.

Hvis tristhed og energiløshed bliver mere vedvarende og ledsages af en ændring i handlemønster, hvor man er mindre aktiv end normalt, er det tegn på, at man har en depression, som kræver behandling. Måske oplever du, at ting du før satte pris på, virker ligegyldige. Måske virker almindelige dagligdags pligter uoverkommelige, eller du oplever, at du bruger uforholdsmæssig meget tid på opgaver, som du før kunne klare hurtigere. Måske virker det som en overvindelse at komme ud sengen og afsted om morgenen. Ofte vil du have mange negative tanker i form af selvbebrejdelser, håbløshed eller tanker om ikke at være god nok.

Ved depression ledsages de følelsesmæssige ændringer næsten altid af ændringer i adfærd, hvor man bliver mindre aktiv – herunder ofte mindre fysisk aktiv og mindre social. Det kan forstærke både tristheden og de negative tanker.

 

Behandling af depression

I behandling er det vigtigt at se på de tanker, følelser og handlinger, som det depressive mønster hænger sammen med. Ofte kan helt enkle ændringer i dagligdagen have en effekt, f.eks. at komme mere udendørs, få mere motion eller spise mere regelmæssigt. Men det kan virke uoverskueligt at komme i gang med ændringer uden støtte.

Lettere til moderat depression kan oftest behandles effektivt med psykoterapi. Ved sværere depressioner kan der være behov for medicinsk behandling som et supplement.