Familieterapi i Lyngby

Vores nære relationer er noget af det mest betydningsfulde i vores liv. Det er her, vi får tilfredsstillet nogle af vores basale behov for tryghed, nærhed, social stimulering og fællesskab. Og det er her, vi tydeligst mærker smerte, når vores behov ikke imødekommes. For mange mennesker har de nære familierelationer på én gang funktion som en tryg base, som en af de primære livsværdier og som en jævnlig kilde til udfordring og frustration.

Jeg tilbyder familieterapi i Lyngby til familier med teenagere samt til voksne familiemedlemmer, der ønsker et fælles forløb med henblik på at forbedre deres relation.

 

Familieterapi til teenagefamilier

Som teenagefamilie er man i løbende omvæltning. Rammerne for samværet ændrer sig hele tiden i takt med den unges behov for skiftevis nærhed og i stigende grad løsrivelse. Som forælder kan det være udfordrende at hitte ud af, hvordan man skal sætte rammer, hvor opsøgende man skal være i kontakten, og hvornår det er tid til at give slip.

Samtidig er teenageårene en tid, hvor man er særligt sårbar. Omvæltninger i sociale relationer, store humørudsving og familie konflikter er helt normale og kan være svære at skelne fra mere alvorlige problemer og mistrivsel.

 

Hvornår er der behov for familieterapi?

Oftest er det forældrene, der tager initiativ til terapi, fordi de er bekymrede for deres barn, eller fordi konflikter har fået et omfang, hvor de rammer hele familiens trivsel.

Familieterapi kan blandt andet være hjælpsomt

 • når forældrene har bekymring for den unge, og det er vanskeligt at få skabt en konstruktiv dialog om bekymringen
 • når man som forælder bliver usikker på, om et ændret mønster er udtryk for almindelige teenageudsving eller symptom på mere alvorlige, underliggende problemer
 • når der over længere tid er omfattende konflikter, der dræner familiens overskud til positivt samvær
 • når forældrene har store uenigheder om rammesætning
 • når familien har været igennem kriser, tab eller omvæltninger, som de har brug for hjælp til at få snakket om
 • i sammenbragte familier, hvor man har udfordringer i kontakt samvær og rollefordeling, f.eks. mellem en ung, forælderen og forælderens nye partner
 • når man som fraskilt forælder ønsker en bedre kontakt til sit barn.

 

Et familieterapeutisk forløb

I et familieterapeutisk forløb vil vi typisk arbejde inden for følgende områder:

 • udfolde familiemedlemmernes forskellige oplevelse af situationen
 • skabe en mere afstemt, fælles forståelse af situationen, herunder hvad der er normalt, og hvad der er bekymrende
 • at lytte til hinanden, herunder at den unge føler sig hørt og lyttet til
 • at kommunikere om egen oplevelse og behov på en konstruktiv måde
 • at blive bedre til at kommunikere indbyrdes om svære og/eller konfliktfyldte områder
 • at man som forælder bliver mere sikker i, hvornår man skal tage styring og sætte grænser, og hvornår man skal lade den unge styre selv
 • at få større tydelighed om, hvordan man gerne vil prioritere i samvær og fællesskab familiemedlemmerne imellem

Varigheden af et forløb er ofte mellem 4 og 10 sessioner. I nogle tilfælde vil jeg efter de første 1-2 sessioner tager en samtale alene med henholdsvis den unge og forælderen/forældrene.

 

 

Familieterapi i Lyngby til voksne

Når voksne familiemedlemmer søger terapi sammen, er det ofte på baggrund af mønstre, der har stået på og måske bygget sig op gennem adskillige år. Somme tider er udfordringerne så store, at et eller flere af familiemedlemmerne er i tvivl, om det overhovedet giver mening at holde fast i relationen. Samtidig er der som regel et savn efter mere nærhed og indbyrdes forståelse.

 

Hvornår er der behov for familieterapi?

Voksne familiemedlemmer, der søger terapi, lever som regel hvert deres selvstændige liv og er ikke afhængige af at få en hverdag til fungere sammen. At søge familieterapi voksne imellem kan ses som et aktivt tilvalg, hvor man prioriterer at forsøge at arbejde med en betydningsfuld og samtidig vanskelig relation, frem for blot at trække sig.

Familieterapi til voksne kan blandt andet være hjælpsomt

 • når der er aktuel oplevelse af svigt og/eller manglende forståelse familiemedlemmer imellem
 • når der er meget divergerende ønsker til relationen og forventninger til hinanden
 • når der er en historie fra fortiden med konflikter eller svigt, som man aldrig har fået snakket igennem
 • når et familiemedlem vedvarende oplever sine grænser overskredet i relationen
 • når et familiemedlem har valgt at trække sig fra relationen, selv om der grundlæggende er ønske om en tættere relation
 • når det er svært at tale om uenigheder og disse i stedet enten forties eller fører til gentagne konflikter

 

Et familieterapeutisk forløb

Typiske fokusområder i terapien vil være:

 • Bedre forståelse for hinandens perspektiv
 • forståelse af, hvilke grundlæggende mønstre, der præger relationen
 • at kunne mærke og udtrykke ønsker og savn for relationen – og kunne lytte til den andens ønsker og savn
 • at få afstemt forventninger til relationen
 • at finde en balance, hvor familiemedlemmerne både kan udvise fleksibilitet i forhold til den andens ønsker og sætte grænser i henhold til egne behov
 • at få udfoldet fælles værdier for relationen

Familieterapeutiske forløb med voksne er ofte relativt korte – typisk 3-8 sessioner. Somme tider kan nogle ganske få sessioner løse op for kommunikationen og give et nyt grundlag for selv at arbejde videre. Ofte har man efter få sessioner en god fornemmelse af, på hvilke områder der er mulighed for at arbejde videre og komme tættere på hinanden, og hvor der er nogle forskelligheder i standpunkter, som man skal forene sig med i relationen.