Familieterapi forældrerådgivning kan blandt andet være hjælpsomt

  • Når forældrene har bekymring for deres barn og har svært ved at få barnet i tale om det
  • Når et barn eller en ung har problemer, som det har behov for forældrenes hjælp til at komme videre med; f.eks. med spisemønster, skolegang eller følelsesudbrud
  • Når der er mange konflikter i familien
  • Når familien har været igennem kriser, tab eller omvæltninger, som de har brug for hjælp til at få snakket om
  • Når forældrene er i tvivl om, hvordan de skal støtte eller sætte rammer for deres barn.

Familieterapi kan bidrage til at skabe fælles forståelse for et problem og klæde de enkelte familiemedlemmer på til at bidrage til løsning af problemet. Mål i familieterapi kan også være at blive klogere på hinandens oplevelser og behov, blive bevidst om fælles ønsker og værdier samt udvikle mønstre for samvær og kommunikation i familien mhp. at skabe større trivsel.

I nogle tilfælde kan forældrerådgiving uden barnets tilstedeværelse være et supplement eller alternativ til familieterapi. Det kan f.eks. være i situationer, hvor forældrenes rolle ift. at støtte deres barn er et primært tema, og særligt hvis der er uenighed om dette forældrene imellem.