Individuel terapi i Lyngby

Mange går til psykolog for at få løst et problem – f.eks. angst, stress, tristhed, søvn- eller spiseproblemer eller usikkerhed i sociale relationer. Andre går til psykolog med ønske om personlig udvikling, større selvtillid eller større bevidsthed om, hvordan man skal prioritere og vælge i sin tilværelse.

Mit udgangspunkt vil altid være, at vi i en tryg atmosfære udforsker dit behov og dine ønsker for forandring, og på det grundlag sammen tilrettelægger et forløb, der skaber den afklaring og udvikling, der er brug for. I mine lokaler i Lyngby skaber vi et afslappet rum, hvor der er plads til fordybelse og samtaler som danner grobund for din udvikling.

 

Fokus ved individuel terapi

Som en del af terapien vil vi se på, hvilke tanker og følelser, der fylder for dig, samt hvordan du kan håndtere dem, så de bliver mindre styrende og begrænsende i dit liv. Ofte vil vi også se på, hvad du værdsætter og ønsker for dit liv, samt hvordan du kan få dette til at fylde mere i din hverdag.

Min behandlingstilgang bygger især på nyere kognitive metoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT ) og Compassion Focused Therapy (CFT). Jeg trækker også på en række andre metoder som narrativ terapi, traditionel kognitiv terapi og motiverende samtaler. Disse tilgange sætter jeg i spil i forbindelse med individuel terapi.

 

Mine behandlingsområder

Jeg tilbyder blandt andet individuel terapi inden for følgende områder:

Individuel terapi hos Psykolog i Lyngby