Hvad betyder “lavt selvværd”?

At have lavt selvværd handler om at have mange negative tanker om sig selv; f.eks. tanker om, at man er forkert, udenfor, ikke kompetent nok, og om at andre er mere tjekkede, dygtige og populære, end man selv er. Med tankerne følger ofte følelser af tristhed, ængstelse og modløshed.

De fleste mennesker har den form for tanker og følelser af og til. Først når de negative tanker har et stort omfang og i væsentlig grad påvirker, hvordan man udfolder sig i dagligdagen, vil man tale om lavt selvværd som et problem. I tilfælde hvor lavt selvværd indskrænker dine handlinger i hverdagen kan man med fordel indgå i et behandlingsforløb med en psykolog, og på den måde bryde med sine vanlige tanke- og handlemønstre.

 

Negative tanker og handlemønstre

Negative tanker kan f.eks. give sig udslag i følgende handlemønstre:

  • at man er tilbageholdende i undervisning, møder og andre store forsamlinger, selv om man faktisk har noget at byde ind med
  • at man har svært ved at tage initiativ til social kontakt
  • at man bliver perfektionistisk og bruger lang tid på skriftlige opgaver mm., fordi man er usikker på, om det er godt nok
  • at man er forsigtig med at kaste sig ud i nye udfordringer
  • at man har svært ved at sige fra og/eller melde ud om egne ønsker og behov.

Handlemønstre som de beskrevne kan med tiden komme til at virke som en bekræftelse af de negative tanker. Der kan opstå et selvforstærkende mønster, hvor man i stigende grad oplever, at man står på sidelinjen, ikke bliver set og hørt, og ikke får udnyttet sin tid og sit potentiale på den måde, man gerne vil.

 

Behandling af lavt selvværd

behandling af lavt selvværd handler om at få brudt den cirkel, hvor negative tanker og manglende livsudfoldelse gensidigt forstærker hinanden. I terapi kan man bl.a. arbejde med at håndtere de negative tanker, så de ikke bliver så styrende for, hvordan man udfolder sig. Ved at arbejde med selvværdet kan man også skabe større bevidsthed om, hvad man gerne vil stå for, og hvad man ønsker mere af i sit liv, og lære at lade sig guide af det, frem for de negative tanker.