Jeg er uddannet psykolog (cand.psych) fra Københavns Universitet i 2002. Siden er jeg blevet autoriseret af Psykolognævnet i 2006 og godkendt specialist i psykoterapi i 2014.

Jeg har videreuddannet mig inden for både kognitiv terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og narrativ terapi. Jeg har således et bredt metodisk repertoire, som giver mig mulighed for at tilpasse terapien til mange forskellige problemstillinger og til forskellige måder, man kan være tilpas med at arbejde på.

Min kliniske erfaring omfatter mange års ansættelse i voksenpsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, kommunalt behandlingscenter og amtslig rådgivning. Ud over psykologiske behandling i mange former – med børn, unge, voksne, familier, par og grupper – har jeg beskæftiget mig meget med supervision, undervisning og metodeudvikling. Endvidere har jeg gennem 5 år haft ledelsesfunktion.

Jeg har lang erfaring med at behandle selvværdsproblemer, angst, stress, depressive tilstande, relationsvanskeligheder og familieproblematikker. Desuden har jeg lang, specialiseret erfaring i behandling af spiseforstyrrelser hos både børn, unge og voksne.

Ud over min psykologuddannelse har jeg en bachelorgrad i filosofi. Jeg er optaget af filosofiske perspektiver på værdier, etik og menneskelig eksistens og bringer dette i spil i mine terapier.

Jeg er medlem af:

Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)

Dansk Psykolog forening

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

Uddannelse

  • 2014-16 2-årig efteruddannelse i ACT /Acceptance and Commitment Therapy
  • 2014 Godkendt specialist i psykoterapi af Dansk Psykologforening
  • 2011-12 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi
  • 2007-08 2-årig efteruddannelse i systemisk og narrativ terapi
  • 2007 Autoriseret af Psykolognævnet
  • 2002 Cand.psych. fra Københavns Universitet

Ansættelser

  • 2014-19 Center for Socialpædagogik og Psykiatri, Københavns Kommune
  • 2011-14 Psykiatrisk Center Ballerup, Afd. Gentofte, Klinik for Spiseforstyrrelser
  • 2006-11 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, Afsnit for Spiseforstyrrelser
  • 2002-06 Københavns Amts Børne- og Ungeafdeling, Rådgivningsenheden