Jeg er uddannet psykolog (cand.psych) fra Københavns Universitet, autoriseret af Psykolognævnet og godkendt specialist i psykoterapi.

Jeg har videreuddannet mig inden for både kognitiv terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og narrativ terapi. Endvidere har jeg uddannelse inden for EFT (Emotionally Focused Therapy), som jeg særligt bringer i anvendelse i par- og familieterapi. Jeg har således et bredt metodisk repertoire, som giver mig mulighed for at tilpasse terapien til mange forskellige problemstillinger og til forskellige måder, man kan være tilpas med at arbejde på.

Min kliniske erfaring omfatter mange års ansættelse i voksenpsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, kommunalt behandlingscenter og amtslig rådgivning. Ud over psykologiske behandling i mange former – med unge, voksne, familier, par og grupper – har jeg beskæftiget mig meget med supervision, undervisning og metodeudvikling. Endvidere har jeg gennem 5 år haft ledelsesfunktion.

Jeg har særligt fokus på betydningen af nære relationer og beskæftiger mig med dette i familie- og parterapi og i mange af mine individuelle forløb. Derudover har jeg lang erfaring med at behandle selvværdsproblemer, angst, stress og depressive tilstande samt lang, specialiseret erfaring i behandling af spiseforstyrrelser hos både unge og voksne.

Ud over min psykologuddannelse har jeg en bachelorgrad i filosofi. Jeg er optaget af filosofiske perspektiver på værdier, etik og menneskelig eksistens og bringer dette i spil i mine terapier.

 

Jeg er medlem af:

Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)

Dansk Center for Emotionsfokuseret Terapi (DKCEFT) og International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT)

Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

 

Uddannelse

  • 2014-16 2-årig efteruddannelse i ACT /Acceptance and Commitment Therapy
  • 2014 Godkendt specialist i psykoterapi af Dansk Psykologforening
  • 2011-12 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi
  • 2007-08 2-årig efteruddannelse i systemisk og narrativ terapi
  • 2007 Autoriseret af Psykolognævnet
  • 2002 Cand.psych. fra Københavns Universitet

 

Ansættelser

  • 2014-19 Center for Socialpædagogik og Psykiatri, Københavns Kommune
  • 2011-14 Psykiatrisk Center Ballerup, Afd. Gentofte, Klinik for Spiseforstyrrelser
  • 2006-11 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, Afsnit for Spiseforstyrrelser
  • 2002-06 Københavns Amts Børne- og Ungeafdeling, Rådgivningsenheden