Har vi brug for parterapi?

Det er altid en personlig og fælles beslutning, om man vil investere tid og ressourcer i et terapeutisk forløb med henblik på at forbedre parforholdet. Du kan dog få et fingerpeg om behovet her.

 

 

Nedenfor er beskrevet en række mønstre, som man typisk ser hos par, der bevæger sig gradvist længere væk fra hinanden. Hvis du tydeligt kan genkende et eller flere af punkterne fra dit parforhold, er det tegn på, at I kan have glæde af et parterapeutisk forløb for at komme tættere på hinanden igen.

  • Kritik og bebrejdelser har vedvarende en dominerende plads i jeres daglige kommunikation.
  • Den ene eller jer begge oplever stor ulighed i, hvor meget I hver især yder og tilpasser jer i parforholdet, og har en gennemgående følelse af uretfærdighed på den baggrund.
  • Uenigheder og frustration over sexliv og fysisk nærhed fylder meget og har gjort det gennem længere tid.
  • Det virker uoverkommeligt at tale om uenigheder, og I undlader i vid udstrækning at tale om disse. Med mellemrum resulterer uenighederne i kraftige sammenstød, som ikke fører til nogen løsning. I kan have en følelse af ”at gå på listesko”.
  • Den ene føler sig ikke prioriteret af partneren og går rundt med en usikkerhed på partnerens engagement i forholdet.
  • Lysten til fysisk kontakt er svundet kraftigt ind, og I er i tvivl, om I kan genfinde den. I oplever måske, at jeres samvær ligner mere et venskab eller et arbejdsfællesskab end et parforhold, og I mærker utilfredshed og savn af mere nærhed.
  • Der er en historie med utroskab, hemmeligheder eller andre store svigt, som I aldrig har fået snakket ordentligt igennem.
  • I har omfattende uenigheder og konflikter om forbrug af rusmidler.
  • I har grundlæggende uenigheder om f.eks. børn, bosituation eller andre vigtige beslutninger og valg, som det ikke lykkes jer at få snakket om på en måde, der bringer jer videre.
  • Der er en stigende følelse af opgivenhed eller ligegyldighed over for forholdet hos den ene eller jer begge.