For mange mennesker er partneren den tætteste af vores relationer og den vi tilbringer mest tid sammen med. At have nærvær, tryghed og vitalitet i sit parforhold har stor betydning for livskvaliteten. Ligeledes kan et velfungerende parforhold betyde meget for hele familiens trivsel, hvis der er hjemmeboende børn. Omfattende og vedvarende vanskeligheder i et parforhold opleves helt naturligt som smertelige og kan tage meget energi.

Hvorfor parterapi?

Når kæreste- og ægtepar henvender sig for at komme i parterapi, har de ofte gennem længere tid forsøgt at løse deres vanskeligheder selv. Mange beskriver fastlåste mønstre, der har udviklet sig over tid. Det kan eksempelvis være:

 • gensidige beskyldninger og bebrejdelser
 • uoverensstemmelser i ønsker og behov
 • trækken sig fra samværet
 • manglende engagement og vitalitet.

I nogle tilfælde kan behovet for parterapi opstå af nogle mere konkrete omstændigheder. Det kan eksempelvis være:

 • sygdom eller anden belastning i familien
 • vanskeligheder hos børn
 • utroskab
 • misbrug
 • uenigheder om centrale livsvalg.

Parterapi i lyngby

Et parterapeutisk forløb

I parterapien vil I få et rum, hvor I føler jer trygge, og hvor I får ro og plads til at se nuanceret på den situation, I befinder jer i, både fra jeres eget og fra partnerens perspektiv.

I en parterapi vil vi sammen:

 • undersøge jeres forskellige oplevelse af situationen
 • tydeliggøre handle- og kommunikationsmønstre, der skaber problemer
 • skabe forståelse for, hvilke tanker og følelser de problematiske mønstre hænger sammen med
 • udfolde hvilke ønsker og prioriteringer, I hver især har til forholdet, samt jeres fælles grundlag i det
 • undersøge konkrete handlemuligheder.

Længden af en parterapi kan variere. Somme tider kan et kort forløb på 3-4 samtaler være tilstrækkeligt til at skabe fornyet indbyrdes forståelse og sætte væsentlige forandringer i gang. Somme tider er der brug et længere forløb på 8-12 gange. Det gælder især, når der er langvarige, fastlåste mønstre eller mere grundlæggende uenighed om, hvilket liv man ønsker sammen.