Parterapi Lyngby

Savner I mere positivt samvær og kommunikation i jeres parforhold? Ligger der uoverensstemmelser og uhensigtsmæssige mønstre, som blokerer for den nærhed og det fællesskab, I egentlig ønsker? I så fald er I ikke ene om jeres udfordringer.

For mange mennesker er partneren den tætteste af vores relationer og den vi tilbringer mest tid sammen med. At have nærvær, tryghed og vitalitet i sit parforhold har stor betydning for livskvaliteten. Ligeledes kan et velfungerende parforhold betyde meget for hele familiens trivsel, hvis der er hjemmeboende børn. Omfattende og vedvarende vanskeligheder i et parforhold opleves helt naturligt som smertelige og kan tage meget energi.

Hvorfor parterapi?

Når kæreste- og ægtepar henvender sig for at komme i parterapi, har de ofte gennem længere tid forsøgt at løse deres vanskeligheder selv. Mange beskriver fastlåste mønstre, der har udviklet sig over tid. Det kan eksempelvis være:

 • gensidige beskyldninger og bebrejdelser
 • uoverensstemmelser i ønsker og behov
 • trækken sig fra samværet
 • savn af fysisk nærhed og intimitet
 • manglende engagement og vitalitet.

I nogle tilfælde kan behovet for parterapi opstå af nogle mere konkrete omstændigheder. Det kan eksempelvis være:

 • sygdom eller anden belastning i familien
 • vanskeligheder hos børn
 • utroskab
 • misbrug
 • uenigheder om centrale livsvalg.

Parterapi i lyngby

Hvornår er der brug for parterapi?

Der findes ingen gyldne for, hvornår der er behov for parterapi. Nogle par søger terapi, når de oplever udfordringer på et moderat niveau, f.eks. for at få mere nærhed og bedre kommunikation i et forhold, de på mange måder er glade for. Mange søger dog først parterapi, når problemerne er spidset kraftigt til, og parret måske er i tvivl, om de skal forblive sammen.

Konflikter er en hyppig anledning til at søge parterapi. At have uoverensstemmelser og konflikter med mellemrum er i sig selv helt naturligt, når man som to selvstændige mennesker lever så tæt sammen, som man gør i et parforhold. Konflikter kan dog blive problematiske, når det ikke lykkes at få dem bearbejdet, og når de tilbagevendende giver sammenstød og negativ kontakt, som virker drænende på forholdet.

Kommunikationsproblemer er en anden hyppig udfordring, når par søger terapi. Problemerne kan komme til udtryk ved, at forsøg på samtaler om svære emner hurtigt bliver præget af intense følelser, særligt vrede, som gør det vanskeligt at kommunikere på en konstruktiv måde. De kan også komme til udtryk ved, at den ene eller begge i forholdet afholder sig fra at kommunikere om det, der er svært, fordi det virker uoverskueligt. Det kan skabe ophobede frustrationer, der lægger sig som en følelse af afstand eller dårlig stemning.

Savn af nærhed og engagement kan også være en anledning til at søge parterapi, selv om man måske har en fælles hverdag, der på mange måder fungerer godt. Ofte ligger der en tvivl, om der er følelser nok for forholdet, enten hos en selv eller hos partneren, og parterapi kan være en måde at få afklaring på, om man kan komme tættere på hinanden igen.

Er du i tvivl, om I har brug for parterapi, kan du læse mere her: TJEK: BEHOV FOR PARTERAPI?

 

Et parterapeutisk forløb

I parterapien vil I få et rum, hvor I føler jer trygge, og hvor I får ro og plads til at se nuanceret på den situation, I befinder jer i, både fra jeres eget og fra partnerens perspektiv. I vil få hjælp til at udtrykke jeres oplevelser og følelser, lytte til hinanden og kommunikere åbent og konstruktivt.

I en parterapi vil vi sammen:

 • undersøge jeres forskellige oplevelse af situationen
 • tydeliggøre handle- og kommunikationsmønstre, der skaber problemer
 • skabe forståelse for, hvilke tanker og følelser de problematiske mønstre hænger sammen med
 • udfolde hvilke ønsker og prioriteringer, I hver især har til forholdet, samt jeres fælles grundlag i det
 • arbejde på at kommunikere konstruktivt også om udfordrende emner, hvor I let kan blive revet med af jeres følelser
 • understøtte en indbyrdes kontakt med åbenhed, tryghed og lytten til hinanden
 • undersøge konkrete handlemuligheder.

 

Længden af en parterapi kan variere. Somme tider kan et kort forløb på 3-4 samtaler være tilstrækkeligt til at skabe fornyet indbyrdes forståelse og sætte væsentlige forandringer i gang. Somme tider er der brug et længere forløb på 8-12 gange. Det gælder især, når der er langvarige, fastlåste mønstre eller mere grundlæggende uenighed om, hvilket liv man ønsker sammen.