Personlig udvikling

Som mennesker udvikler vi os gennem hele livet. Vi ændrer holdninger og prioriteringer og oplever at bliver klogere på os selv. Dette betragter de fleste som noget værdifuldt.

Vi oplever alle kriser og vendepunkter i løbet af livet, som kalder på, at vi gentænker vores eksistens og prioriteringer i tilværelsen. Det kan f.eks. være i forbindelse af tab af relationer, store ændringer i vores arbejdsliv, alvorlig sygdom hos os selv eller vores nærmeste, når børnene flytter hjemmefra – eller når vi knytter nye venskaber eller på anden vis oplever noget helt særligt, som ansporer os til at anskue livet i et nyt lys.

Mange mennesker oplever også, uden dramatiske omvæltninger, perioder, hvor vi har behov for at gentænke vores livsindhold og prioriteringer; måske fremkaldt af, at man gennem længere tid har følt manglende vitalitet og tilfredshed.

 

At arbejde med personlig udvikling hos en psykolog

Personlig udvikling kræver ikke nødvendigvis terapi. Meget udvikling kommer af sig selv, når vi kaster os ud i nye udfordringer, møder nye mennesker eller på andre måder har oplevelser, der giver os nye perspektiver på livet. Men der kan være situationer, hvor man føler sig kørt fast, hvor man måske hænger fast i mønstre og vaner uden helt at vide hvorfor, eller hvor man er i tvivl om, hvad man vil med arbejdsliv, relationer eller med livet i det hele taget. Her kan det være hjælpsomt med et terapiforløb, der fokuserer på personlig udvikling.

Når man arbejder med personlig udvikling, vil et vigtigt tema typisk være at blive mere bevidst om sine værdier; hvad man værdsætter og ønsker sig mere af i dagligdagen, og hvad der i det lange perspektiv bidrager til et meningsfuldt og indholdsrigt liv. Man vil også se på, hvad der kan stå i vejen for at skabe de ændringer, men ønsker – mønstre man hænger fast i og mentale barrierer. Et mål er at skabe større psykologisk fleksibilitet, så man er mindre styret af ubehagelige tanker og følelser og i højere grad orienterer sig efter sine værdier.