Hvad er stress?

Når man rammes af stress, taler man også om, at man har en ”belastningsreaktion”. Det er en tilstand der opstår, når man oplever, at de krav og forventninger, man skal leve op til, overstiger de ressourcer, man har til rådighed. Stress forbindes ofte med travlhed og højt arbejdspres, men mange andre faktorer kan spille ind. Uklare opgaver og forventninger samt uforudsigelighed – både arbejdsmæssigt og på andre områder i hverdagen – kan også belaste og give anledning til stress. Det er væsentligt, at stress først og fremmest hænger sammen med vores oplevelse og vurdering af vores indsats og af de krav, der stilles til os – og ikke bare med begivenhederne i sig selv.

 

Stress behandling lyngby

 

Symptomer på stress

Typiske symptomer på stress er:

  • Søvnbesvær
  • Træthed og manglende overskud
  • Følelsesmæssig letpåvirkelighed, f.eks. grådlabil og/eller irritabel
  • Manglende lyst og engagement
  • Hukommelsesbesvær
  • Manglende overblik og handlekraft
  • Konstante grublerier
  • Konstant følelse af uro
  • Fysiske symptomer, f.eks. hovedpine, hjertebanken, nedsat appetit eller hyppige infektioner

 

Behandling af stress

Når stress skal behandles, er det vigtigt at se på, hvilke konkrete forhold i arbejdsliv og øvrig dagligdag, der giver anledning til belastningen. Ofte er det nødvendigt at lave ændringer i arbejdsopgaver eller livsstil, midlertidigt eller permanent, for at komme i balance igen og forebygge, at problemerne vender tilbage.  Derudover er det vigtigt at arbejde med, hvordan man selv opfatter og fortolker sin situation, hvilke krav man stiller til sig selv, og hvordan man prioriterer i situationer, hvor man er presset. Ofte kan man skabe ændringer i løbet af relativt få samtaler.