Supervision

Jeg tilbyder supervision til fagpersoner, der arbejder med behandling, rådgivning, socialfaglige og pædagogiske indsatser. Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe.

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse i psykoterapi.

Undervisning

Jeg tilbyder undervisning tilrettelagt efter medarbejdergruppens behov, fra oplæg af et par timer til flere dages undervisningsforløb.

Jeg underviser blandt andet inden for følgende områder:

  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og andre kognitive- og adfærdspsykologiske metoder
  • Værdier og etik
  • Spiseforstyrrelser
  • Sårbare unge
  • Gruppebehandling
  • Motivationssamtaler