Aktuelle kurser

Introkursus i ACT

Kgs. Lyngby
d. 21.-22. oktober 2024

Læs mere her

Videregående ACT

Kgs. Lyngby
d. 18.-20. november 2024

Læs mere her

Værdier i psykoterapi

Kgs. Lyngby
Forår 2025

Læs mere her

Supervision og metodetræning

Kgs. Lyngby
20 timer med start d. 24. september 2024

Læs mere her

 

 

Supervision til psykologer

Supervision er et læringsrum, hvor du udvikler dig som fagperson med udgangspunkt i de opgaver og udfordringer, du befinder dig i her og nu. Jeg har lang og bred erfaring som supervisor og tilbyder både individuel supervision og supervision i grupper.

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation og supervision til psykologer på vej mod specialistgodkendelse i psykoterapi.

Jeg tilbyder supervision til andre fagpersoner, der arbejder med behandling, rådgivning, socialfaglige og pædagogiske indsatser.

 

Formålet med supervision

Det overordnede formål med supervision er at sikre høj kvalitet i de faglige ydelser og at styrke den professionelles trivsel og oplevelse af mestring.

Mere specifikke formål med supervision kan være:

 • bredere fagligt perspektiv på opgaverne, hvor vi sammen ser på problemstilllingerne ud fra forskellige vinkler
 • udvidelse af dit handlingsrepertoire ved at se på konkrete veje at gå og terapeutiske greb
 • bedre færdigheder i at skabe overblik i en sag og tydeligere retning i det terapeutiske forløb
 • et trygt rum, hvor du kan få støtte til de udfordringer, du føler dig mest usikker på, og hjælp til at træffe svare valg
 • at skabe sunde og konstruktive samarbejdsrelationer i professionelle teams og organisationer

 

Supervision på et bredt fagligt fundament

Supervision vil altid være dynamisk, interaktiv og tilpasset supervisandens konkrete ønsker og behov.

Jeg har uddannet mig og arbejdet inden for adskillige forskellige metodiske referencerammer, og det giver mulighed for en fagligt bredt funderet supervision, hvor vi anskuer problemstilling og handlemuligheder ud fra forskellige vinkler. I min supervision trækker jeg på elementer fra bl.a. kognitiv, narrativ, eksistentiel og emotionsfokuseret terapi.

 

Supervision i ACT

Har du særligt ønske om at dygtiggøre dig inden for ACT, Acceptance and Commitment Therapy? Jeg har specialiseret kendskab til ACT og tilbyder supervision specifikt rettet mod at udvide dine kompetencer inden for denne metode. Supervision i ACT har som regel form af sagssupervision, hvor vi særligt anskuer problemstilling og handlemuligheder i et ACT perspektiv, men kan også indeholde undervisningselementer og metodetræning.

 

Undervisning

Jeg tilbyder undervisning tilrettelagt efter medarbejdergruppens behov, fra oplæg af et par timer til flere dages undervisningsforløb.

Jeg underviser blandt andet inden for følgende områder:

 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og andre kognitive- og adfærdspsykologiske metoder
 • Værdier og etik
 • Spiseforstyrrelser
 • Sårbare unge
 • Gruppebehandling
 • Motivationssamtaler