At gå i terapi vil sige, at man gennem samtaler arbejder på at skabe nogle ændringer i sit liv. Det kan være ændringer i, hvordan man reagerer på sine følelser, hvor meget man grubler og bekymrer sig, hvordan man forholder sig i relationer til andre mennesker, og i det hele taget hvordan man udfolder sig i sit liv.

 

Hvorfor gå i terapi?

Ofte starter man i terapi på grund af en konkret problemstilling, f.eks. at man følelsesmæssigt har det svært, at man hænger fast i nogle uhensigtsmæssige handlemønstre, at man har uenigheder eller konflikter, eller at man står i en særligt belastende livssituation. Man kan også starte i terapi med et mere diffust ønske om udvikling og større livskvalitet. Og uanset anledningen til terapi, vil terapien altid være en mulighed for at blive klogere på sig selv og finde nye veje i livet.

Terapi kan give indsigt i, hvordan man tænker og føler, og hvorfor man har de udfordringer, man har. Men først og fremmest skal terapien gerne gøre en forskel for, hvordan man håndterer hverdagen uden for den terapeutiske ramme.

 

Typer af terapi

Man kan gå i terapi alene eller sammen med nære pårørende, afhængigt af den problemstilling, man gerne vil arbejde med. Jeg tilbyder følgende former for terapi:

Individuel terapi

Parterapi

Familieterapi

 

Metoder

Metodisk bygger min behandling primært på nyere kognitive metoder, særligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). I par- og familieterapi er Emotionsfokuseret Terapi (EFT) et supplerende grundlag samt metoder fra systemisk og narrativ terapi. Derudover trækker jeg på elementer fra eksistentialistisk psykoterapi, traditionel kognitiv terapi, Compassion Focused Therapy (CFT) samt motiverende samtaler.