Terapi er en udviklingsproces, hvor du lærer dig selv bedre at kende og finder nye veje til at håndtere udfordringer og leve et rigt og meningsfuldt liv. Måske søger du terapi på grund af påtrængende problemer i din trivsel og funktion er hverdagen. Det kan også være, at du på mange måder er tilfreds og velfungerende i dit liv, men alligevel ønsker større afklaring og udfoldelse på nogle bestemte måder.

 

I min terapi lægger jeg vægt på:

-at du føler dig mødt og forstået i et trygt rum. Et vigtigt grundlag for, at du udvikler dig i terapirummet, er, at du oplever tryghed og tillid til, at jeg kan hjælpe dig. Jeg vil møde dig med nærvær, omsorg og nysgerrighed for, hvad du står i og hvad du har brug for. Samtidig vil jeg vise vejen for, hvordan vi sammen skaber forandringer på de områder, der er vigtige for dig.

-at du oplever forandringer mod større udfoldelse og livsglæde. Terapien er målrettet mod, at du i livet uden for terapirummet får større mental styrke, afklaring og fleksibilitet til at udfolde dig. Vi arbejder på, at du forstår dine mønstre og dit samspil med din omverden, og du får færdigheder i at håndtere dine tanker og følelser, så de ikke står i vejen for dig.

-at du får hjælp af høj faglig kvalitet. Jeg arbejder altid ud fra anerkendte metoder med videnskabeligt dokumenteret effekt. På baggrund af min lange erfaring har jeg et bredt metodisk repertoire med både samtalemæssige greb og forskellige modeller og øvelser, der kan give dig nye perspektiver på din situation og nye færdigheder i at håndtere dine udfordringer.

 

Jeg tilbyder følgende typer af terapi:

Individuel terapi

Parterapi

Familieterapi

 

Metoder

Metodisk bygger min behandling primært på nyere kognitive metoder, særligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). I par- og familieterapi er Emotionsfokuseret Terapi (EFT) et supplerende grundlag samt metoder fra systemisk og narrativ terapi. Derudover trækker jeg på elementer fra eksistentialistisk psykoterapi, traditionel kognitiv terapi, Compassion Focused Therapy (CFT) samt motiverende samtaler.